Diyarbakır İli Görev Süresi

Bağlar, Bismil, Çermik, Çınar, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Kayapınar, Kocaköy, Kulp, Lice, Silvan, Sur, Yenişehir

Diyarbakır İli Görev Süresi
Bu içerik 10022 kez okundu.

Şark illerinden biri olan Diyarbakır'ın zorunlu görev süresi ile ilçelerinin zorunlu görev süreleri aşağıda belirtilmiştir. Diyarbakır il merkezi ve ilçelerinde görev almak isteyen personelin bilmesi gerekenler ile bu yerleşim yerlerinin durumlarını detaylı olarak açıklamaya çalıştık. Diyarbakır ilinde Polis Memurları için operasyon tazminatı 640 TL civarındadır.

Merkez: Diyarbakır il merkezinin görev süresi 4 yıldır. İl merkezi büyükşehir olduğundan tüm imkanlar burada mevcuttur.

Bağlar: Bağlar ilçesinin görev süresi 4 yıldır. Diyarbakır'ın en büyük ilçesi olduğu kadar Türkiye'nin de en büyük ilçelerinden biridir. Daha önceleri bir semt iken yeni çıkan bir kanunla merkez ilçe yapılmıştır. Nüfusun çoğunluğunu çocuk yaştakiler oluşturur. Burada yaşayan aileler genellikle çok çocukludur ve birçoğunu göç eden insanlar oluşturur. Yenihal semti civarında Kaymakamlık binası hazır hale getirilmiştir. Diyarbakır Bağlar Belediyesi, 21.12.1993 tarih ve 93/5130 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin ilanının ardından, Sur ve Yenişehir ilk kademe belediyeleri birlikte kurulmuştur. Bağlar Belediyesi'nin hizmet alanında kurulduğu ilk dönemde toplam 7 mahalle (Alipınar, Fatih, Kaynartepe, Körhat, Muradiye, Yeniköy, 5 Nisan) bulunmaktaydı. Daha sonra yoğun göç sonucu Bağcılar, Yunus Emre, Şeyh Şamil, Selahattin Eyyübi, Mevlana Halit mahalleri oluşmuştur.

Bismil: Bismil ilçesinin görev süresi 3 yıldır. Diyarbakır iline 48,Batman iline 41,Şanlıurfa iline 199,Mardin iline 94,Ankara iline 1050,İstanbul iline 1500,İzmir iline 1460,Bursa iline 1400 kilometre uzaklıktadır.

Çermik: Çermik ilçesinin görev süresi 3 yıldır. Eski ismi Aberna'dır. İlçe bugünkü ismini ise dünyaca meşhur kaplıcalarından almıştır. Çermik'in 2006 tarihi itibariyle merkez nüfusu 21.000 civarıdır. Ayrıca ilçede Artuklu Beyliği döneminden kalma birçok tarihi eser mevcuttur. Bunların başlıcaları; Haburman Köprüsü, Çeteci (Bande) Abdullah Paşa Medresesi, Çermik Hamamı ve Bandeler Çeşmesi'dir. Çermik Belediyesi tarih ve kültür eseri olan Haburman köprüsünü korumak amacıyla araç geçişine kapatmış ve yol ihtiyacını karşılamak için yaklaşık 20 metre yanına ek bir köprü yapmıştır. Düğünlerde folklorik esintiler kısmen de olsa görülür. Çermik'in geçim kaynağı özellikle yurtdışında çalışanların yolladığı dövizler, şehirdışına giden mevsimlik işçiler, mermer ocakları ve Çermik Kaplıcası'dır. Ayrıca memur nüfusunun çok olması şehir ekonomisini hareketli kılmaktadır. En önemli yemeği Meftunedir. Kadınların en büyük eğlencesi Mart ayındaki oğlak eğlencesidir. Şehir Merkezinde 10 adet İlköğretim, 1 düz lise, 1 Çok programlı Lise, 1 Anadolu Lisesi, 1 Anaokulu ve Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır. Çermik ilçesinin nüfusu Türkler, Zazalar ve Kürtlerden oluşur. 1. Dünya Savaşı dönemine kadar Ermenilerin ilçede nüfus bakımından çoğunluk olduğu iddia edilir. Güneydoğu kültürü hakimdir. 1720 yılında Sivas ve Güneydoğu illerine gelen "Herikli" Türkmenlerinin ev sahipliği yaptığı eski büyük Türkmen şehri ve Türk düşünür Ziya Gökalp in memleketi olan Çermik'te Türkmen yoğunluğu her geçen gün azalmakta olup Türkçe ve Zazaca konuşulur. Çermik'te bağcılık oldukça ilerlemiştir ve özellikle köylerin geçim kaynağı durumundadır.

Çınar: Çınar ilçesinin görev süresi 3 yıldır. Cumhuriyetin ilk yıllarında Diyarbakır merkeze bağlı büyük bir köy olan Çınar 23 Haziran 1937 yılında, 3223 sayılı kanun ile bağımsız ilçe haline gelmiştir. Önceleri adı "Melkis" olup merkezi daha sonra "Hanakpınar" mahallesi yakınlarına taşınan ilçenin, 1937'den önce adı "Akpınar" ve "Hanakpınar" olarak bilinmekteydi.

Çüngüş: Çüngüş ilçesinin görev süresi 2 yıldır. Diyarbakır'ın Kuzey Batısında yer alan Çüngüş'ün yüzölçümü 489 km² olup denizden yüksekliği ise 1049 metredir. İlçenin Doğusunda Çermik, Kuzeyinde Elazığ İli Sivrice ilçesi Batısında Malatya ili Pütürge ilçesi ile Fırat nehri ve Güneyinde Adıyaman iline bağlı Gerger ilçesi bulunmaktadır. Etrafı dağlarla çevrili olan Çüngüş ilçesinin Güneydoğu Toroslar üzerinde sırayla Abaza, Akdağ ve Savucak dağları bulunmaktadır. Akarsuları Fırat Nehri, eski adı Nahrik çayı olan Çüngüş çayı ve Medye çayı'dır. Fırat nehri üzerinde bulunan Karakaya barajı İlçenin önemli yapılarındandır.

Dicle: Dicle ilçesinin görev süresi 2 yıldır. Diyarbakır Merkezine 92 km uzaklıktadır, Fakat bu yol Ergani üzerinden sağlanan yoldur. 2013 yılında yapılan Eğil Dicle Karayolu sayesinde bu mesafe 68 km'ye düşmüştür, 1274 km²'lik bir alana yayılmış olan ilçenin topraklarının büyük bir bölümü dağlık ve ormanlıktır, Ovalar ise dağlar arasına yerleşmiş küçük parçalar halindedir. İlçenin deniz seviyesinden yüksekliği 970 metredir. Arazinin %30'u meşe ağaçları ile kaplıdır. Ormanlık alana sahip olması sebebiyle Diyarbakır’ın diğer ilçelerine göre Daha Fazla Yağmur Almaktadır, İlçemizde Tarımcılıktan Çok Hayvancılık Yapılmaktadır Hayvancılıkta da Küçükbaş hayvancılığı Ön Plandadır, İlçemizin kuzeyinde; Elazığ'ın Alacakaya Ve Arıcak İlçeleri, güneyinde; Eğil İlçesi doğusunda;Ergani Ve Elazığ'ın Maden İlçesi batısında; Hani Ve Kocaköy ilçeleri vardır, İlçemiz Elazığ ili ile sınır olan bir ilçedir,

Eğil: Eğil ilçesinin görev süresi 2 yıldır. Diyarbakır'dan 50 km uzaklıkta antik bir kent olup tüm güzellikleriyle, Asurlulardan kalma kale ve birçok antik mağara, kral kızı resimlerine ev sahipliği yapan bir ilçedir. "Peygamberler şehri" olarak bilinmektedir. Asurlular, Roma İmparatorluğu, Bizanslılar, Selçuklular, Abbasiler, Osmanlı İmparatorluğu ve son olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin ilçe idare bölgesidir.

Ergani: Ergani ilçesinin görev süresi 3 yıldır. Dicle'nin sağ kıyısına 10 km uzaklıkta ve 1526 metre yüksekliğindeki Zülküf Dağı'nın güney eteğine kurulmuş (Halk arasında Zülküf Dağı, Zülküf Peygamber Dağı, Makam Dağı olarak isimlendirilmektedir.) Diyarbakır'ın önemli ilçelerinden biridir. Ergani, Diyarbakır ilinin en büyük ilçesidir. İlçe merkezine bağlı, 86 köy bulunmaktadır.

Hani: Hani ilçesinin görev süresi 2 yıldır. İlçenin eski ismi Henı'dir. Henı Zazaca'da Çeşme demektir. Hani Zazalarin eski yerleşim yeridir. İnanç bakımından da Zerdüştlük, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyetin izleri belirgin bir şekilde görülür. Hani'nin en büyük ziyaretleri olan, Salıkaf, Cafer-i Tayyar Yatırı ve Seyyid Bedrettin ve Dımıştad yatırı´nın Sünni İslamın bölgeye gelmeden öncesi olduğu bilinmektedir.

Hazro: Hazro ilçesinin görev süresi 2 yıldır. İlçenin güneyi ovalık kuzey kısmı ise çok dağlık bir yapıya sahiptir. Çevresine göre yüksekte bulunan ilçe merkezi daha fazla yağış alıp yazları daha serin ve kışları daha çok kar yağışlı görülür. Denizden yüksekliği 1030 m olan Hazro, Uzuncaeski dağı eteklerinde kurulmuştur. İlçenin kuzeyinde Lice, Doğu ve Güneydoğusunda Silvan, batısında Kocaköy, Güneybatısında Diyarbakır kent merkezi bulunmaktadır. Karasal iklimin hüküm sürdüğü Hazro ilçesinin en önemli akarsuyu olan Zuğur Çayı, Zergüş mevkiinde doğarak Bismil ilçesi yakınlarında Dicle nehrine karışmaktadır.

Kayapınar: Kayapınar ilçesinin görev süresi 4 yıldır. İlçe, Yenişehir ve Bağlar ilçe sınırlarıyla komşu. Diyarbakır’ın Urfa ve Elazığ illerinden gelen yolların kesiştiği üçgende bulunmakta. Bunun yanında yeşil alan bakımından ilçede büyük alanlar mevcut şehrin doğal yapısına büyük katkısı bulunmakta. Modern şehir anlayışıla konut çevrelerinde yeşil alan, yapıların arasındaki alanların genişliği ve otopark gibi avantajlarla ilçe geleceğin yerleşim bölgesi olma konumunda. Ayrıca Diyarbakır Şehirler Arası Otobüs Terminali (DİŞTİ)'de bu ilçede bulunmaktadır.

Kocaköy: Kocaköy ilçesinin görev süresi 2 yıldır. Diyarbakır şehrinin 70 km kuzeyinde yer alır. Kürt (Kurmanc) halkının yaşadığı bir ilçedir. Ambar Çayı'nın suladığı topraklarında tarım, elverişsiz bölgelerde ise hayvancılık yapılır. İlçenin tarihini antik döneme kadar götürmek mümkündür. Toprakları oldukça verimli olmakla beraber sulama problemleri yaşanmaktadır. İlçe halkının başlıca geçim kaynakları ilçenin nar bahçelerinde yetişen nar ları oldukça şifa kaynağıdır, bahçe ziraati, tütün ve pamuk tarımı ile küçük baş hayvancılıktır.

Kulp: Kulp ilçesinin görev süresi 2 yıldır. Silvan'ın kuzeyinde yer alan ilçe kış aylarında uzun süre kar altında kalır. Volkanik ve birinci derecede deprem bölgesi olan sarp bir bölgede kurulan Kulp, eski bir yerleşim merkezidir. İdari yapı olarak merkez, bir belde (Ağaçlı), 3 bucak (Ağaçlı, Hamzalı, Aygün), 50 köy ve 120 mezradan oluşmaktadır. İlçe merkezi,Merkez eski mahallesi, Merkez yeni mahallesi, Yeşilköy mahallesi, Tepecik mahallesi, ve Erkan mahallesi ve Turgut Özal mahallerinden oluşmaktadır.halk ise Kurmanç'lardan oluşur

Lice: Lice ilçesinin görev süresi 2 yıldır. Sert karasal iklime sahiptir, kışları en erken kar yağan ve nisana kadar da kar örtüsünün kaldığı Diyarbakır ilçelerindendir, yazları ise ağustos ayına dek pek bir yükselme olmaz, ağustosta ise kavurucu sıcaklıklar ölçülür, havası değişkendir, dalgalıdır, şuana dek ölçülen en yüksek sıcaklık 48.8 derece ile 8 ağustos 1946 tarihinde, en düşük sıcaklıkta -37.0 dereceyle 11 ocak 1933 tarihinde ölçülmüştür.

Silvan: Silvan ilçesinin görev süresi 3 yıldır. Silvan'da karasal iklim egemendir. Yazları çok sıcak geçer. Ama, kış soğukları Doğu Anadolu'da olduğu kadar şiddetli değildir. Bugüne değin ölçülen en yüksek sıcaklık 46,2° ile 21 Temmuz 1937 gününde, en düşük sıcaklık ise -24,2° ile 11 Ocak 1933 günü olmuştur. 496 milimetre olan yıllık ortalama yağış tutarının ancak yaklaşık %2'si yaz aylarında düşer. Yıllık yağış tutarı Silvan'da 729 mm dir. Silvanda ki baraj dan dolayı nem biraz da olsa artış gösteriyor. Ortalama nem, en çok Aralık ve Ocak aylarında ölçülmüştür. Bu aylarda %77'ye çıkar. Temmuz-Ağustos aylarında ise nispi nem değerleri %20'ye düşmektedir.

Sur: Sur ilçesinin görev süresi 4 yıldır. 2008 yılında, 5747 sayılı kanunla, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, Diyarbakır'ın en eski yerleşim merkezinde kurulmuştur. Sur adını, ilçe merkezi ile çevirili bulunan tarihi Diyarbakır surlarından almıştır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin orta bölümünde yer alan Sur ilçesi, Dicle Nehri’nin kenarında, denizden 660 metre yükseklikte, Karacadağ’ın lavları üzerine kurulmuştur. İlçede egemen olmuş büyük uygarlıkların bıraktıkları izlere ve çok sayıda tarihi eserlere, ilçenin her yerinde rastlamak mümkündür.

Yenişehir: Yenişehir ilçesinin görev süresi 4 yıldır. Diyarbakır ilinin merkezdeki dört yeni ilçesinden biridir.Diyarbakır'ın yerlilerinin en çok yaşadığı ilçelerden biridir. Ofis, Vilayet gibi şehrin yoğun semtleri Yenişehir sınırlarına girdiğinden ötürü ilçe, oldukça işlektir. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2008 yılındaki Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi çalışması sonuçlarına göre ilçe nüfusu 191.908 kişidir. İlçenin kaymakamı Mehmet Özel , belediye başkanı ise Fırat Anlı'dır.

bağlar bismil çermik çınar çüngüş dicle eğil erhani hani hazro kayapınar kocaköy kulp lice silvan sur yenişehir
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
2020 Taltif Tutarları
2020 Taltif Tutarları
Bayan Bekçi Alımı
Bayan Bekçi Alımı