Emniyet Hizmetleri Tazminatı artışı mart maaşlarına yatıyor.

Emniyet Hizmetleri Sınıfındaki Personelin Emniyet Hizmetleri Tazminatı oranlarının Artırılması

Emniyet Hizmetleri Tazminatı artışı mart maaşlarına yatıyor.
Bu içerik 35616 kez okundu.

Bilindiği üzere, 10/02/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan sayılı Kanunun 8 inci maddesinde emniyet hizmetleri tazminatının yükseltilmesine ilişkin hükümleri içermektedir. 6663 sayılı Kanunun yürürlüğe ilişkin hükümlerini düzenleyen 35 inci maddesinde Kanunun 8 inci maddesinin ?yayımını izleyen ayın onbeşinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Buna göre, emniyet hizmetleri tazminatının yükseltilmesine ilişkin düzenlemelerin yürürlüğe gireceği tarih, Kanunun yayımlandığı ay olan Şubat ayını izleyen Mart ayının onbeşi, yani 15 Mart 2016 olup, konuyla ilgili ayrıca KBS duyurusu yapılacağı belirtilmişti.

 Ayrıca, konu ile ilgili 2016/4 ve 2016/5 sayılı KBS Duyurularında gerekli açıklama yapılmıştı. Ancak, Bakanlığımız Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan 09.03.2016 tarihli ve 1904 sayılı yazıda; Söz konusu değişikliğin uygulamaya geçirilmesi amacıyla, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Taslağı? nın 07/03/2016 tarihinde Başbakanlığa gönderildiği ve Bakanlar Kurulunun imzasına açıldığından bahisle söz konusu Kararın yürürlük maddesinde, 6663 sayılı Kanunun 35 inci maddesine paralel olarak, bu Kararın 15/3/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe gireceğinin hükme bağlandığı belirtilmektedir.

Söz konusu yazıda ayrıca, gelinen durumda anılan artışın geçerli olacağı 15/03/2016 tarihinde ilgililerin maaşlarına yansıtılabilmesinde yaşanabilecek gecikmelerin önlenmesi bakımından, Mart 2016 aylıklarının hesabına ilişkin olarak, Bakanlar Kurulu imzasına açılmış bulunan Karar Taslağında yer alan ve bir örneği ekte gönderilen cetvelde belirtilen Emniyet Hizmetleri Tazminatı oranlarının esas alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

  Buna göre, harcama birimleri ile muhasebe birimleri tarafından, Bakanlar Kurulu kararı yayımlandığında Emniyet Hizmetleri Tazminatı artışından yararlanacak personelin, Mart-2016 maaş döneminde artıştan yararlanabilmeleri için aşağıda yapılan açıklamalara göre gerekli hazırlıkların yapılması gerekmektedir;

           1- KBS- Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sisteminde Yan Ödeme Cetvelleri altında hazırlanan Özel Hizmet Tazminatı tablosu yeni oranlara göre güncellenecektir.
           2- Harcama Birimlerinin işlemlerinin kolaylaştırılabilmesi açısından, Ek 1 Listede bulunan oranlar otomatik olarak Merkezden güncellenecektir.  Merkezden güncellenemeyenler harcama birimleri tarafından (228 kişi) güncellenecektir. Yapılan işlemlerin kontrolü için Maaş Raporları içinde bulunan İnceleme ve Kontrol Dökümlerinden HİZMET TAZMİNATI KONTROL LİSTESİ alınarak gerekli kontroller yapılacaktır.
           3- Harcama birimleri maaş işlem sürecinde hangi aşamada bulunduklarını değerlendirerek, sistemden muhasebe birimine gönder yapılmamış olması durumunda maaşları yeniden hesaplatacaklardır.
           4- Muhasebe birimine gönder işlemi yapılmak suretiyle Ödeme Emri Belgesi Onaylanmış ya da Nakit Talep Edilmiş ise, ek tahakkuk düzenleyerek manuel olarak hesaplanan fark bordroları Bordro Bilgi Girişi Formundan girilecek ve Ödeme Emri Belgesi Harcama Yönetim Sistemi (HYS)?den girilerek ödeme işlemi devam ettirilecektir.

           Bilgilerini ve ilgili personelin emniyet hizmetleri tazminatı artışından Mart 2016 maaş döneminde yararlandırılabilmesi için harcama birimleri ile muhasebe birimlerinin gerekli tedbirleri alması hususunda gereğini önemle rica ederim.           


Ertan ERÜZ
Bakan a.
Muhasebat Genel Müdürü

Emniyet Hizmetleri Tazminatı
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
Olgun KILINÇ     6 yıl önce Bize tazminat vermesinler. 3 600 göstergeyi versinler. Maaş tazminatlardan oluşuyor.
Abdulrezzak atasoy     6 yıl önce polis ve askere ne verilirse yine de az gelir.. bu ülkenin hainlerine canları pahasına kefensin kahramanlar olmayı isteye isteye kabul eden silahlı güçlere ve kolluk kuvvetlerimize allah yardım esin................... ülkemizi yaşanır hale getirirken çektikleri herkeslerin malumudur.. devlet onların yanında olduğunu göstermelidir. gerek katsayı_3600_ ve gerekse maaş ve tazminatları mümkün olduğunca artırılmalıdır. onların çektiğine ve yaptıklarına bakarsak bizler maaşlarımızı nasıl rahat yeriz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
2020 Taltif Tutarları
2020 Taltif Tutarları
Bayan Bekçi Alımı
Bayan Bekçi Alımı