Hakkari Bekçi Alım İlanı

Hakkari İl genelinde 224 bekçi alınacaktır.

Hakkari Bekçi Alım İlanı
Bu içerik 6599 kez okundu.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü merkez birimlerinde istihdam edilmek üzere 55 Çarşı Ve Mahalle Bekçi'si, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 125 Çarşı Ve Mahalle Bekçi'si, Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 31 Çarşı Ve Mahalle Bekçi'si, Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 13 Çarşı Ve Mahalle Bekçi'si toplamda 224 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.
Söz konusu alıma ilişkin giriş koşullan aşağıda belirtilmiştir:

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünde Çarşı Ve Mahalle Bekçi'si Olmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar.

1- Türk vatandaşı olmak,

2- İlkokulu bitirmiş olmak,

3- Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından yukan olmamak (30 yaşından yukarı olmamak kaydı asıl aday listesine girmiş olan istekliler için bekçiliğe giriş sınavı için Dilekçenin Emniyet Müdürlüğüne verildiği tarih; yedek aday listesine giren istekliler için adaylığa tayin tarihi göz önüne alınarak hesaplanır.)

4- Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığı sağlık kurulu tarafından verilmiş raporlarla tevsik edilmiş olmak,

5- Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandıncılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

6- 657 Sayılı Devlet Memurlan Kanunun 48'nci maddesindeki şartlan taşımak,

7- Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

8- Kamu haklanndan mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.

9- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartlan Yönetmeliğinin 24. Maddesi gereğince Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak atanacak kişilerde Polis memurlannda aranan sağlık şartlan aranacaktır.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünde Çarşı Ve Mahalle Bekçi'si Olmak İsteyen Adayların Başvuru Süreci

Hakkari İl Merkezinde Çarşı ve Mahalle Bekçisi olmak isteyen adaylar 06.04.2016- 25.04.2016 tarihleri arasında şahsen Hakkari Emniyet Müdürlüğüne başvuruda bulunacaklardır.

Hakkari ili Yüksekova İlçesi için Çarşı ve Mahalle Bekçisi olmak isteyen adaylar, Yüksekova ilçesinde devam etmekte olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle hak mahrumiyetine neden olunmaması için başvurularını şahsen 06.04.2016-25.04.2016 tarihleri arasında Hakkari Emniyet Müdürlüğüne yapacaklardır.

Hakkari ili Şemdinli İlçesi için Çarşı ve Mahalle Bekçisi olmak isteyen adaylar, başvurularını şahsen 06.04.2016-25.04.2016 tarihleri arasında Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapacaklardır.

Hakkari ili Çukurca İlçesi için Çarşı ve Mahalle Bekçisi olmak isteyen adaylar, başvurularını şahsen 06.04.2016-25.04.2016 tarihleri arasında Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapacaklardır.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünde Çarşı Ve Mahalle Bekçi'si Olmak İsteyen Adaylardan Başvuru Esnasında İstenecek Belgeler

Başvuru sahiplerinin dilekçelerinde sınav yerine kadar gidiş dönüş ve zaruri masraftan ile sınavı kazandığı takdirde sağlık kurulu raporu almak üzere yaptığı masraflann kendilerine ait olacağına ileride bu konuda herhangi bir talepte bulunmayacaklanna dair beyanda bulunmalan şarttır.

Başvuru esnasında aşağıdaki belgeler dilekçeye eklenecektir.

A) T.C. kimlik numarası beyanı,

B) Okul diploma veya tasdiknamesi aslı veya kurumca tasdikli örneği,

C) Askerlik durum beyanı,

D) 4 ,5x6 ölçülerinde 6 adet fotoğraf, (son altı ay içerisinde çekilmiş olacak)

E) Adli sicil beyanı,

F) Gerekmesi halinde lisede hazırlık okuduğuna dair beyanı

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

06.04.2016-25.04.2016 tarihleri arası yukanda istenen belgeler ile birlikte başvuru şeklinde belirtilen yerlere şahsen başvuruların yapılması.

04-05.05.2016 tarihinde müracaat sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınava girmeye hak kazananlara sınav giriş belgelerinin verilmesi (Başvuran adaylar sonuçlan bizzat Emniyet Müdürlüğüne gelerek öğreneceklerdir.)

07.05.2016 tarihinde Hakkari Emniyet Müdürlüğü Brifing Salonunda sözlü sınavın yapılması.

09.05.2016 tarihinde Hakkari Valiliği resmi internet sitesinden sözlü sınav sonuçlannın ilanı.

11.05.2016 sözlü sınavda başanlı olan adaylann yazılı sınava tabi tutulması.

11.05.2016 tarihinde Hakkari Valiliği resmi internet sitesinden yazılı sınav sonuçlannın ilanı.

12-13.05.2016 tarihleri arasında yazılı sınav sonuçlanna itiraz.

16-17.05.2016 tarihleri arası yapılan itirazlann değerlendirilmesi.

Not: 1) Sınavlara ilişkin diğer bilgilendirmeler Hakkari Valiliği Resmi İnternet Sitesinden yapılacaktır.

2) Başvuru sahipleri Bekçi alımına ilişkin diğer hususlardaki detaylı bilgileri 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği'nden temin edebilirler.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Hakkari Valiliği

bekçi alımı hakkari bekçi alımı ilanı
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
2020 Taltif Tutarları
2020 Taltif Tutarları
Bayan Bekçi Alımı
Bayan Bekçi Alımı