EGM’nin Çifte Standardı
Yakup ÖZTÜRK

EGM’nin Çifte Standardı

Bu içerik 4164 kez okundu.

EGM’nin çifte standardı teknisyen yardımcıları ile polis memurları arasındaki ombudsman kararlarına verdiği cevaplarda ortaya çıktı. Kamu Denetçiliği Kurumunun teknisyen yardımcılarına ilişkin tavsiye kararını uygulanabilir bulan EGM, aynı kurumun polisler için aldığı tavsiye kararları ile ilgili aynı duyarlılığı göstermemiştir.

EGM’nin çifte standardı, polislerin çalışma saatlerinden tutun da özlük haklarının iyileştirilmesi, çalışma ortamının ve sosyal imkanların artırılması gibi konularda ombudsman tavsiyelerini uygulanabilir bulmamıştır. Teknisyen yardımcılarının yardımcı hizmetler sınıfı personel statüsünde olması nedeniyle verilebilecek işler konusunda KDK’nın almış olduğu tavsiye kararlarının uygulanabilir olduğu yönünde görüş bildiren Emniyet Genel Müdürlüğü, aynı kurumun 30.12.2014 tarihli kararını uygulanabilir bulmamıştır. Aynı kuruma bağlı iki sınıf arasında tavsiye kararlarının birinde uygulanabilir, diğerinde ise uygulanması mümkün olmadığı şeklinde görüş belirtilmesi polislere verilen değerin göstergesidir. Polislerin sürekli fazla mesai yapmaları, ek görevlerinin fazlalığı, özlük ve sosyal haklarının iyileştirilmemesi gibi sorunlarının giderilmesi gerektiği, haftalık 40 saatten fazla çalıştırılmalarının karşılığı olarak mesai ücreti ödenmesi gerektiği gibi hususlar ombudsman kararlarında açıkça belirtilmiştir. Ombudsmanlık kurumunun bağlı olduğu Kamu Denetçiliği Kurumunun 30.12.2014 tarihli kararının tam metni aşağıdadır. Kararda belirtilen hususlar dikkatle incelendiğinde polis memurlarına uygulanan çifte standardın farkına varmak mümkündür.

30.12.2014 tarihli KARAR

Yukarıda açıklanan gerekçelerle ve dosya kapsamına göre, ŞİKAYETİN KABULÜNE; İçişleri Bakanlığının iç güvenlik konusundaki en temel görevini yerine getiren emniyet teşkilatı mensuplarının (polislerin) çalışma huzuru ve adaleti içerisinde yetki, görev ve sorumluluklarını insan hakları saygılı ve demokratik hukuk kurallarına bağlı bir şekilde kullanmalarını teminen;

1) Emniyet teşkilatı mensuplarının çalışma ile dinlenme saatleri ve şekillerinin, uluslararası sözleşmeler ile garanti altına alınan haklar ve hakkaniyet ilkeleri, AB müktesebatı ve üye ülke uygulamaları gözetilerek ve normlar hiyerarşisi gereği Kanunla ve kanuna uygun olarak Tüzük veya Yönetmelik ile düzenlemesi,

2) Emniyet teşkilatı mensuplarının 40 saat/hafta üzerinde çalıştırılmamaları, mümkün değilse Avrupa Polis Konfederasyonu'nun (EUROCOP) hazırladığı çalışma saatleri yönergesi (Working Time Directive) doğrultusunda azami çalışma süresinin 48 saat olarak belirlenmesi ve 3201 sayılı Kanunun Ek 21 inci maddesinin tekrar düzenlenerek veya başkaca bir yasal düzenleme yapılarak fazla çalışma ücretlerinin hesaplanmasında her bir polis memuru için 40 saatin üzerinde fiilen yapılan fazla çalışma karşılığında saat başı ücretlendirilmenin yapılması,

3) 28 numaralı paragrafta yer verilen Avrupa Birliği ülkeleri uygulamaları da gözetilerek kesintisiz çalışma süresinin (nöbet süresi) 8 saati geçmemesi yönünde düzenleme yapılması,

4) Emniyet teşkilatı mensuplarının ek görevleriyle ilgili esasların uluslararası sözleşmeler ile garanti altına alınan haklar gözetilerek düzenleyici bir işlem ile yazılı hale getirilerek hukuki açıdan bağlayıcı bir niteliğe ve standarda kavuşturulması, ek görevlendirme yapılacakların öncelikle istekli olanlara arasından seçilmesi, yeterli istekli olmadığı taktirde re'sen görevlendirme yoluna gidilmesi, haftalık çalışma saatini aşan ek görevlendirmeler için fazla mesai ücret ödenmesi,

5) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun Ek 21 inci maddesi kapsamında fazla mesai yapıp yapmadığına bakılmaksızın yapılan fazla mesai ücretinin mesai dışında yapılan fazla çalışma karşılığı olarak değil, görevin niteliği, yapılan işin zorluğu ve önemi doğrultusunda emniyet hizmeti sınıfı kadrolarında bulunanlardan görev yapılan birime göre salt bu görevi yerine getirmeleri nedeniyle her ay sabit olarak yapılan tazminat niteliğinde bir ödeme olduğu yönündeki Danıştay 11. Dairesinin kararı doğrultusunda görev tazminatı niteliğindeki bu ödemenin görevin taşıdığı risk unsurları, işin önem ve mahiyeti ile ölçülü ve orantılı bir ödemeye dönüştürülmesi,

6) Büro işlerinin önem ve mahiyetine göre sınıflandırılarak yapılacak bu sınıflandırmaya göre güvenlik zafiyeti oluşturmayan ve sivil memur eliyle yürütülmesinde sakınca bulunmayan büro işlerinden polislerin alınarak, polislerin asli görevlerini yerine getirmesi için yasal bir düzenlemenin yapılması,

7) Polislik mesleğinin, doğası gereği memurun ruh halini olumsuz etkileme potansiyeli yüksek olan bir meslek olduğu; polislerin diğer meslek sahipleriyle kıyaslandığında, sosyal, duygusal ve kültürel olarak çabuk yıprandıkları bu hususun bilimsel düzeyde yürütülen çalışmalarla da ortaya konduğu hususları gözetilerek polislere ihtiyaç duydukları gerekli psikolojik destek ve rehberlik hizmetlerinin daha fazla ve etkin bir şekilde verilmesini mümkün kılacak önlemleri alması hususlarında İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ve MALİYE BAKANLIĞI'NA, ilgili Bakanlıklarca hazırlanacak "mevzuat değişikliği teklifi" ne ilişkin tasarıyı gündemine alması hususunda takdir ve gereği için BAŞBAKANLIK'A TAVSİYEDE BULUNULMASINA, 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, bu karar üzerine tesis edilecek işlem ya da tavsiye edilen çözümün uygulanabilir nitelikte görülmediği takdirde, gerekçesinin otuz (30) gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna; Bu kararın, şikâyetçilere, BAŞBAKANLIK'A, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA, MALİYE BAKANLIĞI'NA ve EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE tebliğine, Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi'nce karar verildi.

M.Nihat ÖMEROĞLU Kamu Başdenetçisi

Yukarıdaki Kamu Denetçiliği Kurumunun almış olduğu 30.12.2014 tarihli karar hakkında uygulanabilir görüşü bildirmeyen EGM’nin çifte standardı gözler önündedir. Kendi kurumu tarafından bile hakları ve sorunları sahiplenilmeyen polis memurlarının Allah yar ve yardımcısı olsun.

escort bayan
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
adelet bunun neresinde     4 yıl önce 12-24 çalışma sistemi polis için zulümdür.ama yapacak bir şey yok.bunu bile ödel gibi gösterenler var.8-5 çalışan polis ile bütün dengesi bozulan polis aynı maaşı alıyor.baysam seyran çalışmıyor.yan gelip yatıyor.bayan polisler gecesi yok nöbeti yok.aynı maaşı alıyor.buna bir düzenleme gelmesi lazım.c dilimi alan polisi idari memur yapacaksın.o zaman bak c dilimi rapor için uğraşırmı.adam c dilimi rapor almış halı sahada top oynuyor.uyanın artık.
Koruma Polisi     5 yıl önce 12/12 çalışma sistemi ve benzeri konulardaki ombudsman kararlarını hiçe sayıyorlar. Olmaz böyle birşey.
furkan     6 yıl önce polisin moral ve motivasyonunu düşüren asosyal 12-12 sistemi, özellikle istanbulda.
Nesim polis     6 yıl önce Ellerinize sağlık. Çok doğru açıklanmış bir konu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
2020 Taltif Tutarları
2020 Taltif Tutarları
Bayan Bekçi Alımı
Bayan Bekçi Alımı